EN PL

Polityka jakości

Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością produkowanych wyrobów, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jest wdrożony i ciągle doskonalony, zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 oraz PN 18001:2004. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszego Przedsiębiorstwa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

 

Projekt i realizacja GoCreate